Tags

Vi fyra som sedan i våras arbetat med att utveckla ett blogganalysverktyg har idag kommit överens om att gå skilda vägar. Björn Gustafsson och Ragnar Eklund har valt att helt lämna företaget. Jon Kågström kvarstår som delägare, men i minskad omfattning.

Anledningen till att vi går skilda vägar är att vi tyvärr inte fått tillräcklig ekonomi i projektet för att nå ända fram tillsammans. Jag driver företaget vidare som huvudägare, föreläsare och kommunikationsstrateg och kommer inom kort att presentera en hel del nyheter kring den fortsatta utvecklingen av psykografisk analys online.

De företag som berörs har blivit informerade och jag vill tacka för all förståelse.

Björn Gustafsson nås nu via bjorngustafsson78@gmail.com 073-986 19 06.
Ragnar Eklund nås nu via ragnar.eklund@gmail.com 070-480 24 05.

Advertisements