Tags

, , , , ,

Tog just en lång promenad med en gammal god vän som har god förståelse för hur de finansiella institutionerna i det kapitalistiska samhället fungerar och kom in på hur Internet påverkar ekonomin. Det är lätt att tro att det är de nya företagen som växer upp på Internet som är grejjen. Jag tror det inte. Jag tror det är långt mer intressant hur den nya råvaran attention påverkar den gamla vanliga ekonomin.

I offlinevärlden har vi människor alltid ägnat åt oss en slags vitt brus av tankar, småprat och mikrohandlingar utan att det blivit så mycket av det. Det här bakgrundsbruset av mänsklig aktivitet har då och då avbrutits av större aktiviteter som utgör själva livsnerven i hela vårt moderna samhälle – oftast genom att vi gör en ekonomisk transaktion. köper en kopp kaffe för 16 kronor, skickar ett SMS för 40 öre eller köper en lägenhet för 4,3 miljoner kronor.

De ekonomiska transaktionerna utgör huvudet på den långa svansen – och alla de små handlingarna utgör den långa svansen. I och med Internet får den långa svansen friktion och värden skapas. En tweet till skillnad från en mening yttrad till en vän på en promenad får nästan fysiska egenskaper och kan bli en del i en händelsekedja som mycket väl kan landa i en ekonomiskt transaktion; t ex om jag skickar med en länk som leder till klick som leder till att någon kommer in på en sajt och köper något. Eller genom att någon på Infochimps säljer datan i min tweet till någon i dataminingsyfte.

på detta sätt skapas nu en ny märklig råvara som kan bearbetas, kontrolleras och ingå i värdeförädlingskedjor precis som vatten, trä och elektricitet. Priset på råvaran är lågt eftersom tillgången ökar explosionsartartad samtidigt som kostnaden verktygen som behövs för att samla in och bearbeta råvaran närmar sig noll. När de nått noll återstår bara en valuta. Attention. Som inte är värd vatten enligt gängse mått (pengar) såvida den inte leds i en viss riktning och fås att arbeta genom att tex avledas i riktning mot en köpknapp på en e-handelssajt. Precis som vatten i sig inte har ett värde enligt samma måttstock om det inte används för att driva en turbin eller buteljeras för 7-eleven etc.

För politiker och andra vars själva kärnverksamhet är att koncentera attention är dock värdet direkt. Förmågan att attrahera sådana här flöden via t ex tweets, bloggposter eller annat digitalt innehåll är därför av yttersta vikt för opinionsbildare idag när den här utvecklingen börjat ta fart. Även för den som säljer sin tid och/eller tunga (föreläsare, skådespelare, författare etc) är förmågan att dirigera attention på Internet snart en oerhörd konkurrensfördel.

För att läsa mer om attention och värdeskapande i det post-kapitalistiska samhället – läs Alexander Bard´s och Jan Söderqvists Nätokraterna.

Advertisements