Tags

, , ,

http://www.flickr.com/photos/usarmyafrica/

Detta apropå Sverigedemokraternas reklamfilm och huruvida reklambyrån som gjorde den var ond eller inte. Etiskt handlande handlar i min värld om att mena väl med det man säger och gör. Etiska marknadsförare är således personer som verkligen tror på det de säljer. På förekommen anledning: moral, till skillnad från etik, handlar om vad som är OK och inte OK. Det är relativt kultur och tid och är därför dumt att lägga energi på. Bättre då att lägga energin på etiskt handlande – oavsett vad som råkar float ones boat.

För en etisk marknadsföring är kravet således inte att valet av budskap, kanal eller uppdragsgivare. Utan vilken värld marknadsföraren själv tror sig leva i. Kanske är det så att noggrann rekrytering och projektbemanning är billigare och effektivare än målgruppsanalyser? Det finns en marknadsförare för varje målgrupp – alla får plats! I den Nya Sköna Världen där konsumenten fått mer makt är den naturliga fortsättningen förstås ännu mer fördjupade relationer med avsändaren – i nästa steg genom att vi konsumenter får välja vilken marknadsförare vi önskar. Låter det märkligt?

Det händer faktiskt redan för fullt när vi väljer att följa eller inte följa personer i sociala medier. Och då väljer vi utifrån de som liknar oss själva – inte till kön, ålder och bostadsort – utan de som värderar samma saker som vi själva.

Samhällen avspeglar sådana värderingar eftersom de baseras på dem. Därför kan samhällsformer vara lämpliga etiketter på de olika värderingsnivåer vi använder när vi segmenterar och väljer våra marknadsförare framöver:

Katastrofsamhället
En hungrig, frusen och trött person hittar gästgivargården och berättar för sina olycksbröder.

Stamsamhället
Han berättar det för de övriga som följer hans seder och bruk.

Klansamhället
Han berättar det för dem han tack äro skyldig.

Det Moraliska Samhället
Han sätter upp det på väl synlig och för ändamålet avsedd plats.

Det Individualistiska Samhället
Han säljer guideboken.

Det Sensitiva Samhället
Han rekommenderar om det om det är kravmärkt, rättvisemärkt och könsneutralt.

Nätverkssamhället
Han berättar om det för världen om han inte redan fått veta om det via Internet. Förmodligen har han det.
Advertisements