Tags

, , ,

Twitter Geeks Get Anxious

Måtten på framgång: followers, retweets och @mentions
Om du är en nybörjare har du ännu inte hunnit få särskilt många fans (followers), aktiva ambassadörer (Retweets) eller nätverk (@mentions).  Om du följer de här instruktionerna så kommer snart igång och råder bot på detta. Att Twittra är precis som att lära sig ett nytt språk. Det allra första steget  med att lära sig använda @-tecken, RT, och följa och delta i konversationer med hjälp av verktyg som Tweetdeck eller konventioner som hash-tags (#nånting) tillhör ett tidigare steg som du behöver behärska innan du kan börja tänka och praktisera strategi ens på nybörjar-nivå.

För att något ska kunna kallas strategiskt är det naturligtvis nödvändigt att kunna mäta och veta vad man mäter, så jag börjar med några nyckelbegrepp.

Vad betyder “social” i sociala medier och hur mäter man det?
Att vara social betyder att möta andra människor och prata om saker. Förut var medierna enbart bärare av innehåll. Det sociala fick vi sköta i “meatspace”, dvs vid köksbordet, på arbetsplatsen eller var vi nu råkade befinna oss. Nu tillåter medierna att vi även träffar andra människor och pratar om det som medierna innehållet i själva medierna Det kan numera dessutom vara såväl en traditionell artikel som en video, ett foto eller ett dokument m.m. Detta mäter man enklast i antalet konversationer, dvs yttranden och svar fram och tillbaka, som ett varumärke har multiplicerat med antalet olika personer.

Vad betyder “inflytande” och hur mäter man det?
Inflytande handlar om hur mycket man påverkar andra människor att sprida det man vill säga. Detta mäter du enklast genom att mäta antalet retweets av dina tweets. Passa på att samtidigt kolla vilka som är dina bästa ambassadörer och se om du kan hjälpa dem med sin egen spridning eller nåt annat de är intresserade av!

Vad betyder “rykte” och hur mäter man det?
Ryktet är helt enkelt hur många som gillar dig och det du står för. Det lättaste sättet att mäta detta är att göra kontinuerliga sökningar på när du eller det du pysslar med nämnts och räkna positiva och negativa omnämnanden. Tro inte på automagiska mätverktyg i detta fall, utan läs tweetsen själv eller ha en person inom företaget som förstår nyanserna som gör det.

Strategi är samma sak som att välja var det någon som sa. Det första du  behöver välja är om ditt varumärke (personligt eller insitutionellt) ska vara något man pratar OM, pratar MED eller både och.

Ska du vara ett varumärke man pratar OM?
Om du bestämmer dig för att vara ett varumärke man pratar om så behöver du förstå berättarkonsten. I grova drag kan man säga att den består av att förstå de element som utgör en bra historia (roller, rekvisita och konflikter). Sen måste du också förstå din publik, hur de tänker och reagerar känslomässigt på det du berättar. Eftersom du inte kan veta vilka som är “på plats” på Twitter just när du skriver, behöver du måla upp en bild i ditt huvud av personen eller personerna du vill prata med.

Om du tänker på någon specifik du känner väl, en kompis, kund eller kollega så kommer du få en tillräckligt exakt bild av hur denne tänker och känner för att du automatiskt ska skriva med “rätt” tolnalitet. Om du Twittrar professionellt och har en marknadsplan eller varumärkesstrategi att ta hänsyn till t ex, behöver du kanske själv “översätta” den till sådana personer. Ju fler inblandade i det arbete (det är rätt kul!) desto bättre, särskilt viktigt är att den som är ansvarig för varumärket eller marknadsplanen är med och formar beskrivningen!

By the way, i den högre skolan (Twitterstrategi för etablerade) kommer du att få lära dig skillnaden mellan att människor pratar OM dig (din personlighet/persona) och att människor pratar om det du GER dem att prata om (“sociala objekt”).Fundera gärna på det, men det sparar vi som sagt till nästa kursmoment.

Ska du vara ett varumärke man pratar MED?
Om du bestämmer dig för att vara ett varumärke man pratar med behöver du förstå relationer. Man kan förstå relationer på flera nivåer. På nybörjar-nivå behöver du kunna skilja mellan människor som gillar det du gör och står för och människor som inte gillar det du gör och står för. Du måste nämligen, om du väljer den här vanskliga vägen, förbereda dig för att folk som INTE gillar det du gör förväntar sig svar på tilltal och i bästa fall en lösning på deras problem snabbt  och av en någon som direkt kan lösa ditt problem.  Annars förlorar du snabbt ditt rykte (se förklaring längre ner), och det är själva valutan du byggt upp genom hårt arbete.

Den här processen kallas ofta för kundservice i andra sammanhang, men är samma sak i sociala medier. Om du alltså är ett varumärke som väldigt många personer tycker illa om på grund av rollen (t ex politiker, framgångsrik, fritänkare etc) så behöver du kanske vara beredd att till och med ha flera personer som hjälper till att ta svara och/eller hjälpa människor direkt. Om det är svårt att klara sig utan det du levererar är det extra känsligt. Tillhandahåller du arbetsredskap, kommunikationsutrustning, transporter, vatten, mat eller el så är bemannad och bra kundservice vara helt avgörande för ditt företag. Om du skriver som privatperson eller inte arbetar med något som är särskilt kontroversiellt eller livsnödvändigt så förväntas du svara kanske inom några timmar och om du skriver varför du inte kunnat svara tidigare så är ingen skada skedd även om det ibland dröjjer längre.

Ut med dig och lek på Twitter nu så kommer du snart att bli etablerad och vara redo för nästa nivå i ditt strategiska arbete! Och kommentera gärna med det jag missat, missförstått eller helt enkelt har fel i!

:-)
Advertisements