Tags

, ,

I skapande, eller med ett modernare uttryck – produktvitet. Detta ska inte förväxlas med att man skapar något för att tillfredsställa någon annans behov. Det kan även vara renodlat självuttryck. Sådana kan dock vara till nytta för någon annan indirekt – likt biets flygande mellan blommor för att äta av nektar kommer blomman till godo i form av pollination. Skapande, liksom namnet antyder, skapar något av värde för individen (skaparglädje), men kan likt biets irrande även bidra till andra eller annat.

Mattias Östmar i solnedgång

Rekreation tillsammans med Gitta Wilén. Ciggen som en påminnelse om att det ska vara balans i allt.

 

I rekreation. Skapandet är en förtärande syssla och för att energierna ska balanseras behöver vi åter-skapa oss själv. Tystnad, vila eller ostyrda rörelser som när vi promenar i naturen. Eller en stund i lek. Gärna med små barn som ju är mästare på lek. Det är dock bara rekreation så länge det är just lek och inte arbete på grund av dåligt samvete eller liknande. Rekreation är oftast nästintill gratis och upplevs aldrig som tidsåtgång medan det sker.

I distraktion, dvs varken skapande eller rekreation. Konsten att känna igen distrakion är att det är otillfredställande och skapar frustration. Ofta köper vi andras idéer om rekreation och skapande. Det kan leda till semestrar, restaurangbesök och liknande som vare sig leder till skapande (som t ex nätverksträffar med mat och dryck kan tänkas göra) eller påfyllda batterier (som semestrar kan tänkas göra).

Distraktion är ingenting vi behöver som art, medborgare eller individer. Skapande och rekreation däremot är lika nödvändiga som att både andas in och att andas ut rytmiskt. Distraktion är förspilld tid och förspillda pengar om man gillar att kvantifiera saker. Otillfredsställande och menings-löst om man föredrar ett humanistiskt kvalitativt perspektiv.

Advertisements