Empowerment. Det finns inget bra svenskt ord för det, men det var precis vad Steve Jobs gjorde för miljoner av människor. Framförallt de där som de flesta kallar knäppgökar – och som andra kallar de kreativa. Det är inte lite Apple under Steve Jobs lovade, men jag menar att det företaget spottade ur sig faktiskt levde upp till visionerna. Det är inte företagsledaren som jag och många med mig sörjer idag. Det är visionären och inspiratören till ett sätt att leva, men budskapet att våga tro på sina drömmar och förverkliga dem. En mycket stor man har gått ur tiden.

Advertisements