Tags

, , , , , , , ,

Marknadsföringen förändras i takt med att Internet påverkar organisationer, innovationstakten i företagsvärlden och människors förväntningar på tillgänglighet och service. Vilka perspektiv på marknadsföring är kloka att ha för studenter som just nu påbörjar sin utbildning? Vilka färdigheter gör de klokt i att skaffa sig för att kunna få anställning eller starta egna företag när de tagit examen? Ska du bara se en sekvens – scrolla fram till 32:20 och avsnittet om evolutionslära för marknadsförare.

 

Det här föredraget hölls för de nya studenterna på civilekonomprogrammet vid ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Min ingång i detta är framförallt att erbjuda ett evolutionärt perspektiv på marknadsföringen och därigenom erbjuda en karta som anger var vi kommer ifrån, var vi är och vart vi är på väg. Detta är första delen av föredraget, del 2 kommer snart.


5:20 – produktutveckling och mätbarhet
Bästa råd till färska marknadsföringsstudenter från Stefan Hyttfors (Wenderfalck heter hans byrå), Göran Adlén, Martin Palacios, James Royal-Lawson, Björn Alberts, Caroline Karlström och Johan Ronnestam. (rådet från mrytterkull föll tyvärr bort)

12:36 – anledningen till att sociala medier idag sällan fungerar i marknadsföring
Företag och kunder mognar, eller evolverar, stegvis mot högre och högre komplexitet. Sociala medier dök upp först i ett sent skede när vissa företag och kundsegment nått en tillräcklig mognadsnivå. Under den blir det mest problem.

27:20 – hur sociala medier används mest effektivt
Lyssna, lös och locka! Poängen med sociala medier är möjligheten att integrera kundernas verklighet med företagets verklighet. Företag som är på den mognadsnivån (eller vill dit) lyssnar på marknaden i sociala medier, använder det de hör för produkt- och verksamhetsutveckling och attraherar människor snarare än pushar ut sina budskap.

29:15 – Peter F. Drucker – skapa innovation och skapa kunder
Kort om öppen innovation med hjälp av Internet och sociala medier.

31:07 – Gör tvärtom!
Reklamtrötthet och överutbud av media tvingar marknadsförare att göra tvärtom mot brukligt.

32:34 – Evolutionslära för marknadförare
Ett annant perspektiv på marknadsföring – den avgörande skillnaden mellan horisontell respektive vertikal (disruptiv) utveckling.

40:14 – Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan förstå riktningen
Principerna om kopiering, variation och urval tillämpat på produktutveckling.

41:30 – Om accelererande förändring på mediemarknaden – exemplet Facebook
Kort teaser om Facebooks nästa steg: varför ser vi ingen marknadsföring från en av världens största konsumentprodukter?

Advertisements