Tags

, , , , , , , , , , ,

Arbetsmarknaden står inför en enorm förvandling. Tyvärr inte till det bättre vad anställningstrygghet, arbetslöshet och kraven på den enskilde beträffar. Däremot öppnar sig nya möjligheter för innovation, rörlighet och individuell kreativitet.

Mitt i denna förändring står Arbetsförmedlingen, en myndighet som har till uppgift att matcha arbetssökande med arbetsgivare och ge stöd till båda parter. Som ett led i det arbetet arrangerades en inspirationsdag där jag tillsammans med Michelle Rea från sociala rekryteringsföretaget Social Honesty , Ola Mattisson från Facebookbyrån 7billion inbjöds som extern talare. Mitt fokus var att erbjuda ett evolutionsperspektiv på hur Internet förändrar sättet vi söker och finner jobb på.

Sedan Internet slog igenom kan vi konstatera att allting är nytt, men ingenting har förändrats. Att söka jobb, även om man gör det på Internet, handlar fortfarande om CV och personligt brev.

Del 1

Ett paradigmskifte förklaras genom liknelsen med en larv som efter förpuppning förvandlas till en fjäril. Det är samma organism, men sättet att fungera på skiljer sig åt på ett väldigt överraskande sätt. Industrisamhället är fortfarande levande, men vi lever mitt i skiftet till nätverkssamhället. Båda tänken pågår parallellt. Det ställer krav på arbetssökande, arbetsgivare och organisationer som Arbetsförmedlingen att ställa om för att hänga med. En teoretisk introduktion till hur makt och inflytande förändras tack vare det här skiftet.

 

Del 2

Sociala medier är för tillfället lämpligast för jobbmatchning inom kunskapsarbete i tjänstesektorn, men snart spelar det alls ingen roll vilken bransch eller sektor det rör sig om. En avslöjande faktor för vilket mindset en person som marknadsför sig i sociala medier – industrisamhälle eller nätverkssamhälle – är om de sätter sin arbetsgivare i sin Twitter-biografi. Kan du gissa till vilken era vad hör? ;-) Vem man arbetar med är viktigare än vilken organisation man arbetar för i nätverkssamhället.

Del 3

Företagets tonalitet – det slutna företaget i industrisamhället och det transparenta företaget i nätverkssamhället. Sociala medier har förändrat tonaliteten – företag och organisationer har mycket att vinna på en personligare tonalitet för att attrahera tänkbara personer att anställa. För de som söker jobb på nätet har det redan hunnit forma sig en frivillig standard. På Twitter, till exempel används hashtaggen #nyttjobb som skapades av Brit Stakston flitigt. Idag är det flera som går direkt från skola och utbildning till att få en anställning utan att nån gång skicka ett personligt brev eller ett CV till en arbetsgivare – såsom vi är vana att se dem, dvs som statiska dokument. Det vi behöver förbereda oss för, och då särskilt Arbetsförmedlingen som har till uppgift att stötta svaga grupper i samhället, är att vi är på väg in i hyperkonkurrens om jobben.

Del 4

Exempel på hur det kan se ut när man söker jobb och praktik i sociala medier. Vi går från statiska texter till flöden, dvs ständigt föränderliga uppdaterade texter som innehåller relevanta bilder och videor. Att söka jobb blir därmed en process som pågår dygnet runt hela tiden, snarare än som vi är vana vid – vid en specifik tidpunkt på en specifik plats. Den arbetssökande kommer att behöva vara på tå på ett helt annat sätt än tidigare. Där har Arbetsförmedlingen en utmaning framför sig för att hjälpa arbetssökanden att tänka i nya banor.Uppsidan i utvecklingen är att den ökade transparensen skapar mycket större möjligheter för den arbetssökande att visa att den verkligen är bra på och intresserad av det den säger – och för företag att se att så verkligen är fallet.

Del 5

Anställningstrygghet ersätts av projektinförsäljning. Kompetens kompletteras med nätverksfärdigheter. Uppdelningen mellan arbetstid och fritid ersätts med fri arbetstid. Fri arbetstid låter ju bra, men det ställer helt nya krav på individen. Färdigheter som tidigare endast krävdes av högpresterande chefer kommer att krävas av vanliga anställda på framtidens arbetsmarknad. För att undvika ett alltför stor och smärtsamt glapp på arbetsmarknaden, mellan de som tänker i de nya banorna och de som stannat upp i utvecklingen och förlitar sig på det förra samhällets tänk, behövs att organisationer som Arbetsförmedlingen aktivt tar en stödjande roll.

Advertisements