Tags

, , , , , , , , , ,

Del 2 av mitt föredrag Marknadsföring i synk med framtiden på civilekonomprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö. Del 1 hittar du här.

Marknadsföringen förändras i takt med att Internet påverkar organisationer, innovationstakten i företagsvärlden och människors förväntningar på tillgänglighet och service. Vilka perspektiv på marknadsföring är kloka att ha för studenter som just nu påbörjar sin utbildning? Vilka färdigheter gör de klokt i att skaffa sig för att kunna få anställning eller starta egna företag när de tagit examen?


00:00 Från synlighet till attention
Förr – köper synlighet hos mediebyrå, nu – förtjänar människors uppmärksamhet i stenhård konkurrens.

02:10 – onlinemarknadsföringens 4 evolutionära steg
Onlinestrategen och forskaren Rufus Lidman har identifierat fyra steg i onlinemarknadsföringen utveckling, Site, Search, Social och Smart.

06:23 – AIDA-formeln speglar internetmarknadsföringens fyra steg
Attention, Interest, Desire och Action – de fyra stegen i AIDA-formeln motsvarar på ett ungefär de olika evolutionära stegen i hur onlinemarknadsföringen utvecklats och kommer att utvecklas framöver.

10:33 – framtiden för marknadsföring – inbyggd
Med exemplet från appen Layers visar jag varför jag tror att steget efter social marknadsföring är cybernetisk, dvs inbyggd i den teknologi vi kommer att bära på oss och faktisk i oss.

13:21 – marknadsförarens nya skills
Det handlar allt mer om vilka färdigheter du som marknadsförare har, även om din roll är strategisk.

24:14 – exempel på den nya marknadsföringen
Ledarnas kampanj Världens bästa CV, Pepsi Refresh Project och .se – Bredbandskollen.
Update: Bredbandskollen är i grunden en vidareutveckling av TPTEST ledd av Richard Dahlstrand på Stiftelsen för Internetinfrastruktur som en del i Stiftelsens grunduppdrag. Att det även är god marknadsföring för IIS får väl snarast ses som en trevlig bieffekt!

Den första delen av föredraget finns här.

Advertisements