Tags

, , , , , , ,

Idag har jag nöjet att introducera Annika Lidne´s och mitt gemensamma projekt att skapa ett strategiverktyg för företag och verksamheter i det allt mer snabbföränderliga och svårbegripliga samhället vi lever i. Nya företag växer upp och blir dominerande på rekordtid medan stora etablerade jättar som borde ha resurser att hänga med och innovera kan tappa sin position lika snabbt. Förändringstrycket både inifrån en organisation och utifrån i form av marknad och samhälleliga och ekosystemförändringar har troligen aldrig varit så stort som nu. För att hålla sig kvar behöver man fortsätta utvecklas, trots instinkten som ofta säger åt oss att hoppa av eller gå tillbaka. För att kunna utvecklas behöver man en bra karta som säger var man är och vart man ska. Att utifrån en sådan karta ta ett steg mot genomgripande evolutionär förändring är vad The Disruptive Leap handlar om. På vägen kommer vi nog också att avslöja ett och annat knep som några av de främsta futuristerna och strategitänkarna använder för att göra de förutsägelser de gör.

Även utvecklingsteorier utvecklas – Disruptive Leap sammanfogar de bästa idéerna

Clayton M Christensen på Harvard Business School bidrog i början av 2000-talet med ökad förståelse för hur detta går till genom sin teori om disruptiv innovation. Parallellt med detta innovationsperspektiv på företagande utvecklas evolutionära perspektiv på nytt – teorier såsom Michael Commons modell för hierarkisk komplexitet, Ken Wilber och Don Becks Spiral Dynamics Integral eller varför inte mjukvaruföretaget SAS´s Information Evolution Model handlar alla i grunden om samma tankeväckande och spännande fenomen. Även om utveckling sker stegvis och vi aldrig kan förutsäga någonting exakt om hur framtiden kommer att se ut, så kan vi vi förutsäga den generella riktningen mot stadier med ökad komplexitet! För företag och verksamheter innebär det att strategiskt planeringsarbete och sållningsprocessen i innovationsarbetet underlättas betydligt.

En bättre karta för strategiskt utvecklingsarbete

Vad Annika och jag gör är att genom systematiska iakttagelser från affärsvärlden rita upp en karta för att bestämma var en verksamhet befinner sig och vad nästa steg i evolutionen är. Vär ambition är att smälta samman de väldigt abstrakta teoretiska grunderna för detta med praktiska och vardagliga aktiviteter och exempel som kan användas och förstås av såväl vd:n i ett globalt och moget företag som som den enskilda individen på sin arbetsplats. Det går faktiskt att göra med så fantastiskt bra tillgång till information och kunniga människor som vi har idag tack vare Internet.

Disruptive Leap Model v0.2

Författarna – Annika Lidne och yours truly

Vi är bägge lika intresserade av framtidsanalys och hur Internet förändrar samhälle, företag och vardag. I det här projektet kombinerar vi dock Annika´s erfarenheter och kompetens inom företagsstrategi med mitt stora intresse för evolutionär utveckling och integral teori. Tillsammans har vi utvecklat en modell för verksamhetsanalys och strategiskt förändringsarbete – The Disruptive Leap Model. Innan vi ens har hunnit offentliggöra den idag har den hunnit komma i version 0.2 och den, liksom alla andra delar i projektet kommer vi att utveckla vartefter och dela med oss av på vår researchblogg på DisruptiveLeap.com. Hoppas ni vill följa med på projektet!

www.disruptiveleap.com

Advertisements