I ALMEDALEN I NÅDENS ÅR 2015

 uppfattar jag en öppen konflikt kring att “fatta grejen” med den digitaliseringsvåg som nu kommit på radarn i allt bredare kretsar i samhällsapparaten. Kanske är att fatta grejen att förstå att det inte längre är en fråga om tillgång till kapital i första hand, utan något mer subtilt. Vad det rör sig om kan möjligen förstås genom ett rollspel.

Låt oss säga att en driven individ ställer sig upp och påstår att “big data” är nödvändigt för att motverka de brister som mätningar visar på inom just vår favoritsektor inom samhällsbygganden. Vi lyssnar naturligtvis och kan se uppenbara för- och nackdelar med förslaget. 

Dock! De mönster som uppstår när vi undersöker hur dessa reaktioner bland övriga medlemmar av församlingen grupperar sig avslöjar 

NYA KONFLIKTYTOR

Våra äldsta och mest vördnadsbjudande medlemmar, vi kan kalla dem våra TRADITIONALISTER ser möjligen en fördel i den soliditet som en god faktagrund ger med förslaget, men får vissa betänkligheter över hur den välfungerande ordningen med inbyggd trögrörlighet i de politiska beslutsprocesserna de blixtsnabba och för mänskliga värden tondöva maskinerna medför. Vi behöver sannolikt flera instanser som bromsar farten här. Så länge vi är aktsamma och har god tillsyn så inte datan sipprar ut till kreti och pleti så ska detta nog gå bra. Gärna öppen data, vi har en Excel-fil på vår webbsajt nånstans.

Våra drivna och onekligen dynamiska medlemmar, vi kan kalla dem MODERNISTER, ser lysande möjligheter till effektivisering och tjänsteutveckling, rentav möjligheter att bättre lokalisera resurser mellan olika samhällsaktörer, men oroas av tendenser till monopolisering av godbitarna. På sig själv känner man andra bäst och det ligger ju onekligen en hel del lockande pengar i det här också. Vi behöver sannolikt samverkan mellan näringsliv och det offentliga. Den idéella sektorn kan få smulorna i form av öppen data så ungdomarna kan leka företag och lära sig lite om hur spelet funkar.

Våra mest högljudda och idealistiska medlemmar, vi kan kalla dem POSTMODERNISTER, ser lysande möjligheter i dialog och samverkan, rentav möjligheter att tillgängliggöra verksamheten för grupper som hittills varit exkluderade genom ökad hänsyn till vars och ens unika förutsättningar att ta del av den. Faran ligger förstås i att detta används för kontroll och styrning så att befintliga maktstrukturer bibehålls och förstärks, snarare än löses upp eller decentraliceras. Kanske kan big data bidra till att vi får mer mänsklig nyansrikedom i de hårda kalla siffrorna som så ofta används som maktmedel i debatten. För övrigt låter öppna data bra eftersom öppenhet är bra per se.

Du, kära läsare, som låter förnuftet leda på den väg som hjärtat stakar ut, har naturligtvis redan förstått att vi behöver tillmötesgå alla dessa fullt rimliga farhågor med start från grunden uppåt för att uppnå de goda frukter som de olika grupperingarna så förtjänstfullt lyfter fram.

Vi får således börja med en trevlig konjak, därefter dricka lite rosé, fortsätta med lokalproducerad saft för att slutligen kunna ta en kaffe och resonera om saken.

Övning: tänk på en fråga från följande roller:

  1. Konventionell / oprövad (sanning)
  2. Vinnare / förlorare (spel)
  3. Omtänksam / otrevlig (relation)

Överkurs: systemtyp (mönster)

Lästips: Handbok för visionärer av John Marshall Roberts 

Advertisements