För några dagar sen hade jag nöjet att få hålla en introduktionsföreläsning om social kommunikation på Medieinstitutets utbildning Webbkommunikatör Sociala Medier. Efter snart 10 år då sociala medier integrerats alltmer i alla kommunikatörers vardag är vi nu i ett intressant skede. Från att tidigare mestadels ha fokuserat på kanaler och deras logik börjar vi nu skönja nya frågeställningar kring automatisering. Än så länge handlar det mest om att schemalägga postningar, men från mitt perspektiv som data scientist med specialisering på kommunikationsbranschen tänker jag mycket på skillnaden mellan människa och maskin. De förändringar kommunikationsbranschen står inför, tror jag, handlar till mycket stor del om den filosofiska frågan.

Med utgångspunkt i ett antal framgångsrika personliga och företagsvarumärken resonerar jag därför med första- och andraårsstudenterna om frågor som:

  • Vad är de faktiska framgångsfaktorerna bakom social kommunikation?
  • Vilka delar av kommunikationsprocessen är lättast respektive svårast att automatisera?
  • Vad gör data-trenden med vår förståelse för målgrupper och relationer?

Studenterna kom med oerhört insatta och engagerade frågor och resonemang och jag hoppas att det här samtalet fortsätter både på de utbildningsinstitut som liksom Medieinstitutet formar nästa generations kommunikatörer och på nätet. Särskilt glad är jag för att så många stundenter visar intresse för samhällskommunikation och hur det nya digitala medielandskapet blivit spelplats för både problematisk populism och ren informationskrigsföring.

Det behövs att de goda krafterna mobiliseras i tider då det finns många som vill destabilisera samhället.

Tack för att jag fick initiera det här samtalet!

Advertisements